AC ProMIS


AC ProMIS je ucelené řešení informačního systému pro zakázkové projektově orientované společnosti na bázi MIcrosoft Dynamics NAV (Microsoft Dynamics 365 for Financials).

Umožňuje vnést pořádek a přehled do desítek souběžně realizovaných zakázek řešících individuální požadavky zákazníků. Může jít o dodávky odborných služeb, vývoj nových řešení a produktů, individuální výrobu, montáže či kombinaci těchto činností, která je typická například pro komplexní dodávky technologických celků.


Stažení letáku

Projekty pod kontrolou


Složitost a rozdílnost zakázek či projektů klade velký důraz na jejich kvalitní plánování, řízení, sledování průběhu a vyhodnocování. Na trhu existuje mnoho specializovaných software nástrojů pro řízení projektů, pro řízení podnikové ekonomiky či pro správu dokumentů. Obvykle jde o samostatná, nepropojená řešení a tím vzniká problém v propojení a návaznosti informací. AC ProMIS na platformě Microsoft Dynamics NAV tento problém řeší a nabízí to nejlepší ze specializovaných řešení v jednom komplexním systému.

 • Connector.

  Podpora celého životního cyklu zakázky

  Řešení AC ProMIS pokrývá celý životní cyklus zakázky počínaje obchodní fází, přes přípravu a vlastní realizaci projektu až po dokončení a následnou servisní podporu. Celý průběh zakázky je v AC ProMIS provázaný a řízený pomocí workflow. Vybraná varianta nabídkové kalkulace plynule přechází do plánu a harmonogramu projektu, ze kterého jsou včas generovány požadavky na nákup materiálu a subdodávky služeb.Během realizace je průběžně evidována spotřeba a rozpracovanost. Při dokončení projektu AC ProMIS pomáhá zabezpečit fakturaci vč. případných víceprací.

 • Connector.

  Propojení ekonomiky a řízení projektů

  Souběžná realizace více projektu klade zásadní důraz na řízení firemního cash flow a vyžaduje přehled o stavu rozpracovanosti. Ekonomika je v řešení AC ProMIS přímo svázána s plánováním a řízením realizace projektu. Už v obchodní fázi lze připravované zakázky promítnout do prognóz cash flow a následně zpřesňovat a upravovat jejich harmonogram a rozsah s přímým dopadem do finančního rozpočtu a výhledu cash flow. U větších projektů je možné i nastavení fakturačních milníku a zádržného. Pro vyhodnocení jsou k dispozici připravené sestavy i pokročilé analytické nástroje Business Inteligence.

 • Connector.

  Provázanost informací

  V průběhu životního cyklu zakázky vzniká řada dokumentů a záznamů, a to interně i od zákazníků a subdodavatelů. V řešení AC ProMIS jsou všechny informace a dokumenty k zakázkám vždy k dispozici a jsou propojené s konkrétním projektem či zákazníkem. Dokumenty jsou uloženy v integrovaném systému řízení dokumentů, který umožnuje jejich sdílení, vyhledávání, verzování a řízení přístupových oprávnění. Kompletace a předání projektové dokumentace je díky tomu výrazně jednodušší.

 • Connector.

  Příjemné a známé prostředí

  Prostředí řešení AC ProMIS je podobné aplikacím Microsoft Office a je proto pro uživatele známé. Navíc je s Microsoft Office provázané. Odpadá tak obvyklá překážka přijetí nového systému uživateli, snižují se náklady na školení uživatelů, zkracuje se doba uvedení systému do provozu.

 • Connector.

  Rozšiřování podle potřeb zákazníka

  Základem řešení AC ProMIS je robustní podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV. AC ProMIS umožní každému uživateli zvolit si optimální počáteční konfiguraci a její následné rozšiřování. Jednotlivé agendy jsou přitom maximálně provázané. Při důrazu na komfortní časové a kapacitní plánování projektu lze v AC ProMIS volitelně využít integraci s Microsoft Project nebo Microsoft Office Project Server. Pro řízení dokumentu AC ProMIS nativně využívá technologii Microsoft SharePoint.

V řešení AC ProMIS jsou k dispozici Business Intelligence nástroje pro přehledné grafické vyhodnocení projektů.

Přínosy a výhody řešení AC ProMIS


  • Kompletní přehled o zakázkách a projektech
  • Zvýšení efektivity řízení a sledování zakázek
  • Úplná kontrola nákladu a finančních toků
  • Redukce neproduktivních časů
  • Snadná a intuitivní tvorba rozpočtu
  • Možnost modelace ceny projektu na základě krycích příspěvků
  • Nadstandardně variabilní nástroje pro fakturaci
  • Funkce pro optimalizaci toku zásob (Just in Time)
  • Detailní správa a řízení subdodávek
  • Automatizované generování finančních plánů a prognóz cash flow
  • Řízené předávání odpovědností pomocí workflow
  • Rychlá návratnost investice

   

  • Provázanost celého zakázkového procesu
  • Snížení nákladů na správu a řízení projektu
  • Centrální zpracování dat v integrovaném systému
  • Automatizace výpočtu a účtování nedokončené výroby
  • Vícejazyčné prostředí a práce s více měnami
  • Schopnost přizpůsobení se individuálním potřebám
  • Známé uživatelské prostředí ve stylu Microsoft Office
  • Integrované CRM s vazbou do Microsoft Outlook
  • Rozsáhlý reporting a analýzy
  • Prověřeno zákazníky
  • Využití technologií Microsoft Dynamics NAV, Office a SharePoint
  • Integrace s Microsoft Project Server a Professional
  • Možnost pořízení nebo pronájmu

   

Referenční zákazníci oborového řešení AC ProMIS


uni-logo
Řešení AC ProMIS umožňuje v projektově orientované společnosti UniControls efektivně řídit projekty v oblasti řídicích systémů pro výrobní a dopravní průmysl.

Více se dočtete zde.

Sieza
AC ProMIS pomáhá společnosti SIEZA a.s. efektivně plánovat a řídit projekty dodávek bezpečnostních, řídících a informačních technologií.

HM
Oborové řešení AC ProMIS pro projektově orientované společnosti na bázi Microsoft Dynamics NAV sjednotilo podnikové agendy do jednoho celku včetně podpory hlavních business procesů zákazníka – řízení montáží, výroby ocelových konstrukcí a řízení dopravy. Systém umožňuje komunikaci s externími aplikacemi pro řízení projektů Microsoft Project a Primavera.

SAG
Obrové řešení pro projektově orientované společnosti AC ProMIS založené na informačním systému Microsoft Dynamics NAV je v SAG EMG mimo standardní firemní procesy zaměřeno na plánování, sledování a vyhodnocování projekční a elektromontážní činnosti firmy včetně controllingových a reportovacích nástrojů.