Cortana Intelligence


Cortana Intelligence Suite je výkonná plně spravovaná sada pro správu velkých dat s pokročilými analytickými nástroji, která vám umožňuje inteligentně využívat vaše data k provádění potřebných činností. Poskytněte zákazníkům jedinečnou osobnější zkušenost. Předvídejte poptávku a optimalizujte dostupnost. Rychle reagujte na rozvíjející se trendy, zjednodušte procesy a eliminujte nákladné prostoje. Pomocí sady Cortana Intelligence Suite můžete shromažďovat a analyzovat nevyužitá data pro provozní analytické nástroje, které splňují požadavky vašeho podnikání a rychlého dosažení nové hodnoty – od maloobchodu po pohostinství, od finančních služeb po zdravotnictví a také v celé řadě dalších průmyslových oborů.

 • MSFT_AA_Icons_AnalyticsAction_75x60
  Činnost a základě
  analýz

 • MSFT_AA_Icons_FastFlexible_75x60
  Rychlost a flexibilita

 • MSFT_AA_SecureScalable_75x60
  Zabezpečení a škálovatelnost

 • MSFT_AAIcons_CEIcons__PreceptualIntelligence74x60_3_G
  Inteligence

 • Získejte náskok před konkurencí tím, že nebudete provádět prognózování budoucích kroků pouze na základě zkušeností z minulosti.

 • Podporuje řešení partnerů pro váš obor, abyste ji mohli rychle začít používat a přizpůsobit svým konkrétním potřebám.

 • Získejte užitnou hodnotu ze svých dat bezpečným a škálovatelným způsobem bez ohledu na jejich velikost a složitost.

 • Dostaňte se blíže ke svým zákazníkům pomocí inteligentních agentů – užitečněji, proaktivněji a přirozeněji.

Získejte náskok před konkurencí tím, že nebudete provádět prognózování budoucích kroků pouze na základě zkušeností z minulosti. Vylepšete své podnikové aplikace o strojové učení a přeměňte jejich jednoduché deskriptivní analytické funkce na preskriptivní analytická doporučení. Rozšiřte zkušenosti svých zákazníků, přizpůsobte reakce a provádějte odpovídající činnosti. Využívejte inteligentní agenty a kognitivní rozhraní API pro dosažení přirozenější interakce, která vám umožní vidět, slyšet, komunikovat a interpretovat svět kolem vás.
Nabídněte svým zákazníkům vynikající služby přizpůsobené jejich potřebám. Zajistíte tak, že vám zůstanou věrní. Spravujte důležitá data pomocí přehledných panelů… a využívejte strojové učení a pokročilé analytické nástroje k tomu, abyste dělali správná rozhodnutí. Máte k dispozici předem navržená řešení a uživatelského průvodce, takže začít bude velmi snadné.

Moduly a funkce

Zabránění vzniku problémů

Shromažďujte a analyzujte data ze svých zařízení a systémů a následně vytvořte plán údržby, který proaktivně řeší potenciální problémy ještě předtím, než vůbec vzniknou. Zásluhou prediktivních analytických nástrojů můžete nabídnout zákazníkům špičkové služby a současně snížit provozní náklady.

Bezproblémové řízení podniku

Objevte provozní analytické nástroje a informace ke zrychlení způsobu fungování vašeho podnikání, od optimalizace využití lůžek v nemocnicích až po efektivní řízení pracovních postupů zaměstnanců. Ponořte se hlouběji a získejte nástroje, které vám pomohou vytvářet nové obchodní příležitosti.

Odborná správa cenných zdrojů

Nabídněte služby většímu počtu zákazníků a zlepšete správu zdrojů pomocí předvídání poptávky. Zásluhou pokročilých analytických nástrojů můžete automatizovat řízení zatížení v rámci systému budov, energetické sítě nebo městské sítě, zabránit výpadkům a současně snížit spotřebu zdrojů a náklady.
Prohloubení znalostí o zákaznících

Udržujte zákazníky šťastné, věrné a v zisku tím, že jim nabídnete to, co chtějí a kdy to chtějí. Nabízejte přizpůsobená oborová řešení, která zákazníkům umožní kontrolu, předvídejte jejich potřeby a dosáhněte vynikajících zkušeností – od online bankovnictví až po maloobchod.

Využijte například služby pro:
 • Analýza obličejů, podoby, řeči a textu
 • Doporučování, prognózování, míra odchodu zákazníků atd.
Řiďte svůj podnik proaktivně

Zjistěte, jak, kdy a kde vaše podnikání dosahuje nejlepších výsledků, prostřednictvím provozních analytických nástrojů, které předvídají poptávku a optimalizují dostupnost. Mít správné zboží na správném místě ve správnou dobu je výhodné nejen pro maloobchod, ale hlavně pro zákazníky.

Technologie

Prostřednictvím dat, jež máte již k dispozici, vytvářejte produkty a služby, které vaši zákazníci požadují. Sada Cortana Intelligence Suite umožňuje předvídat výsledky pomocí strojového učení a vytvářet řešení pro předpovědi dalšího chování zákazníků, získat přehledy o vysoce ceněných zákaznících pro udržení jejich loajality a zjistit, jaké reakce zákazníků jsou vyjádřením jejich angažovanosti, abyste jim mohli nabídnout zajímavější produkty a služby.

Spravujte veškerá svá data v místním řešení i v cloudu
Připojte, připravte, řiďte a sledujte informace díky datům z webových stránek, aplikací a zařízení.
Škálování do petabajtů dle potřeby
Centralizované úložiště strukturovaných i nestrukturovaných dat s pružnou škálovatelností pro účely celopodnikové analýzy.
Predikce výsledků a předpis rozhodování
Výkonné strojové učení a pokročilé analytické nástroje založené na technologii Hadoop pro podporu akcí v reálném čase.
Přirozená interakce s agenty a kognitivními rozhraními API
Rozšiřte zkušenosti svých zákazníků, přizpůsobte reakce a provádějte odpovídající činnosti.