Microsoft Dynamics 365 for Customer Insights


Poznejte lépe své zákazníky díky zapojení inteligentním analytickým nástrojům. Dejte svým zaměstnancům potřebné poznatky potřebné pro lepší pochopení potřeb zákazníků.


 • Connector.

  Zvyšte produktivitu

  Dejte svým prodejcům v první linii rychlý přístup k postřehům a doporučením pro co nejlepší obsloužení zákazníků. Aniž by to vyžadovalo práci týmu datových vědců.

 • Connector.

  Pochopte potřeby zákazníka

  Vypreparujte z velkých objemů dat o zákaznících jejich potřeby a identifikujte příležitosti, na které lépe zacílíte marketingové zdroje. Maximalizujte Cross-sell a Upsell u vašich zákazníků.

 • Connector.

  360° pohled na zákazníka

  Získejte pro všechny zaměstnance ve vaší organizaci přehledný dashboard s vizualizovanými informacemi a umožněte jim 360° pohled na zákazníka.

Moduly a funkce

Shromažďujte různorodá data a poznatky o zákaznících v Microsoft Dynamics 365 for Customer Insights a připojte další externí datové zdroje a veřejné databáze. Výsledkem bude komplexní pohled na vaše zákazníky na jednom místě.

REYaz2CRM_suite-480x337

Vytvořte přehledné grafické vizualizace, které znázorní pohled na vašeho zákazníka na jednom přehledném dashboardu. Nebude třeba prohledávat a třídit data v několika reportech, statistikách a datových zdrojích.

REYfHr
Analyzujte demografické údaje o zákazníkovi, o historii jeho nákupů a interakcí s cílem doladit správný obsah individuální nabídky pro něj. Využijte vestavěné prediktivní analýzy integrované v Microsoft Dynamics 365.
REYaz1
Posílit své vztahy se zákazníky tím, že budete sledovat a vyhodnocovat interakce s nimi. Rychle dokážete například identifikovat ohrožené zákazníky a následně soustředit zdroje na ně.
REYfHu
Identifikujte skryté příležitosti a efektivně nasměrujte své marketingové zdroje podle potřeb zákazníka, jeho zájmů či koníčků a demografických údajů.
REYfHv

Máte zájem o bližší informace nebo nabídku?