Microsoft Dynamics 365 for Marketing


Nechte pro svůj prospěch pracovat komplexní marketingové služby Adobe Marketing Cloud.


 • Connector.

  Znej svého zákazníka

  Udržujte jednotný pohled na zákazníka v jednotlivých segmentech. Využívejte sjednocenou a správnou zákaznickou profilaci jako základ pro integrovanou, vícekanálovou marketingovou komunikaci.

 • Connector.

  Oslovujte personifikovaně

  Používejte hromadné kampaně, které jsou ale personalizované pro každého osloveného člověka a které mu vytvářejí kontextuální obsah.

 • Connector.

  Měřte úspěšnost kampaní

  Měřte návratnost investic do marketingových kampaní. Analyzujte v reálném čase úspěšnost jednotlivých komunikačních kanálů.

Dynamics 365 Marketing

Máte zájem o bližší informace nebo nabídku?