Výroba (zakázková a sériová)


Microsoft Dynamics 365 umožňuje výrobním společnostem projít přeměnou za pomocí nástrojů digitální technologie – podpořit zaměstnance, optimalizovat provoz a transformovat produkty a obchodní modely.
Microsoft nabízí bezpečnou, škálovatelnou a flexibilní platformu, která maximalizuje efektivitu výroby, zajišťuje loajalitu zákazníků, zvyšuje produktivitu zaměstnanců, pomáhá vyvíjet nové produkty a služby a pomůže provoz vašeho podniku dotáhnout k dokonalosti. Microsoft Dynamics 365 pomáhá výrobním společnostem na cestě k digitální transformaci.

Stažení letáku

Zaujměte své zákazníky


icon__pillar--engage

Zákazníci mají nyní větší sílu než kdy předtím. Microsoft Dynamics 365 vám pomůže obrátit tuto situaci v příležitost k růstu přeměnou organizace zaměřené na majetek v organizaci zaměřenou na zákazníky. Přeměňte váš marketing, prodej i služby zákazníkům tak, abyste měli správu vašich zákazníků od začátku až do konce pevně ve vašich rukách. Zákazníci jsou náročnější, lépe informováni a vždy očekávají ty nejlepší služby. Microsoft Dynamics 365 poskytuje komplexní sadu řešení – od nástrojů pro „social listening“, přes pokročilé analýzy až po vícekanálový marketing pro zapojení klienta – která pomáhá optimalizovat povědomí o značce a postoje zákazníků, získávat nové zákazníky či poskytovat nové digitální služby i nové zdroje příjmů a celkově zvyšovat efektivitu marketingu.

Díky Microsoft Dynamics 365 nasaďte konzistentní procesy napříč všemi kanály ve vaší organizaci. Sjednoťte data a procesy do jediného 360stupňového pohledu na zákazníka. Získejte porozumění všech vašich dat pro lepší rozhodování.
Poskytněte spotřebitelům bohatou a konkrétně zaměřenou zákaznickou zkušenost a služby. Microsoft Dynamics 365 řešení umožňuje výrobcům dodávat transformativní zákaznické zkušenosti s využitím moderních technologických inovací jako je IoT, Big Data, social, cloud, mobilita a intuitivní uživatelské rozhraní.
Umožněte zákazníkům komunikovat s vámi pohodlně z jejich domova, z práce, ve vašem podnikovém obchodě, přes sociální síť či online přes internet. Microsoft Dynamics 365 obsahuje řešení pro správu zákaznických zkušeností napříč všemi komunikačními kanály a také social marketing pro zlepšení vnímání značky a získání 360stupňového náhledu na zákazníka.
Umožněte zapojení zákazníků a zvyšte povědomí a pozitivní postoj k vaší značce. Microsoft Dynamics 365 vám může pomoci s hledáním nových zákazníků, minimalizovat ztráty zákazníků a zefektivnit marketing tím, že poskytuje komplexní sadu řešení od social listening až po analýzy, vícekanálového marketingu a zapojení klientů.
Dodávejte inteligentní a prvotřídní zákaznické služby včetně mobilních služeb a optimalizujte přitom své zdroje. Řešení Connected Field Service vám umožňuje posunout se z break-fix modelu na proaktivní a prediktivní servisní model, který poskytujete zákazníkům. Použitím Internetu věcí (Azure IoT) a strojového učení (Cortana Intelligence) získáte schopnost připravit se na ekonomiku založenou převážně na službách.

Podpořte své zaměstnance


icon__pillar--empower

Propojte vaše zaměstnance s informacemi, které potřebují ve svých pracovních rolích, aby mohli spravovat aktiva a procesy v reálném čase. Vytvořte agilní, mobilní a za všech okolností připojené pracovní prostředí, které otevírá dveře celosvětové spolupráci a zlepšuje podnikání. Vzhledem k tomu, že dodavatelské řetězce a dodržování předpisů je stále složitější, výrobci potřebují produktivní řešení, kterým umožní svým zaměstnancům být stále rychlejší a reagovat na potřeby zákazníků. Microsoft Dynamics 365 podporuje end-to-end procesy napříč organizací, která bezproblémově pracuje s existujícími nesourodými podnikovými systémy, čímž pomáhá urychlit transformaci celého podniku.

Podporujte a motivujte své zaměstnance, aby mohli lépe vykonávat svou práci. Poskytněte jim zařízení a řešení podporující produktivitu ať již jsou v práci, doma nebo přímo v terénu u zákazníků. Nabídněte jim díky Microsoft Dynamics 365 procesně definovanou spolupráci specifickou pro vaše podnikání.
Díky Microsoft Dynamics 365 nasaďte konzistentní procesy napříč všemi kanály ve vaší organizaci. Sjednoťte data a procesy do jediného 360stupňového pohledu na zákazníka. Dejte vašim zaměstnancům nástroje pro porozumění všech vašich dat pro lepší rozhodování.

Optimalizujte váš provoz


icon__pillar--optimize

Zvyšte vaši agilitu a provozní marži díky zjednodušeným procesům, které umožňují zaměstnancům pracovat produktivněji. Díky získávání těch správných postřehů a informací z dat budou mít lepší nástroje pro rychlejší a informovanější rozhodování. Výrobní proces vyžaduje, aby lidé, zařízení i procesy fungovaly a interagovaly bezchybně každý den. Microsoft Dynamics 365 poskytuje platformu a nástroje, které umožňují výrobním firmám sběr dat z bohatých vnitřních i vnějších zdrojů, zasazovat informace do kontextu, analyzovat a následně je vizualizovat, stejně jako efektivně spolupracovat pro optimální náhled a porozumění dat. Kvůli rozsáhlým objemům dat generovaných z operací spojených s dodávkou, provozních systémů a zákaznických aktivit je dnes najít užitečné poznatky obrovskou výzvou. Microsoft a naši partneři vám díky svým řešením pomáhají proniknutím do problematiky výkonnosti a ziskovosti podniku k výraznému pokroku.

Dosáhněte zvýšení frekvence a rychlosti simulace, analýzy a vizualizace pro optimalizaci návrhů výroby vašich produktů díky škálovatelnosti výkonu v cloudu. Vysoce náročné výpočetní operace mohou být rychle a efektivně zajištěny v Microsoft Azure, kde lze vaši kapacitu levně nahradit či zvýšit. Buď jako primární zdroj pro výpočet anebo na vyžádání díky metodě „cloud bursting“ jen jako navýšení vašeho výpočetního výkonu.
Podporujte špičkové výkony a zvyšování efektivity, bezpečnosti a zodpovědnosti tím, že zlepšíte tok informací a kvalitu interakcí. Získejte daty podložený hlubší náhled na všechny globální operace díky shromažďování, ukládání a analýze velkých objemů provozních dat v reálném čase, čehož je poté využíváno pro předvídání problémů či pro vytvoření příležitostí pro proaktivní přístup a získání pozitivních výsledků a chování.
Připojte a monitorujte svoje zařízení, analyzujte neprobádaná data a vylepšete výsledky podniku automatizací procesů. Díky Microsoft Dynamics 365 můžete nepřetržitě monitorovat vaše zařízení nebo vámi nasazený produkt, aby jste věděli, jak se používá, jaký je jeho výkon, jak se opotřebovává a to vše s cílem snížit náklady a dosáhnout tak dokonalosti.
Naučte se co nejlépe určit stav zařízení, abyste byli schopni předvídat, kdy by měla být provedena údržba, nebo kdy hrozí bezprostřední selhání. Tento přístup slibuje úspory nákladů oproti standardní rutinní údržbě, protože zaměstnanci jsou upozorněni pouze v případech, kde je pozornost nutná. Neočekávané výpadky služeb jsou tímto minimalizovány.

Transformujte své produkty


icon__pillar--transform

Inovujte rychle, abyste mohli na trhu úspěšně konkurovat. Abyste mohli v dnešní době reagovat na rychle se měnící trendy ve výrobě, potřebujete víc než jen nástroje produktivity. Microsoft Dynamics 365 vám pomůže vytvořit inovační kulturu s řešeními, které spojují lidi a informace způsobem, který je intuitivní a přirozený.

Využijte investice do inteligentních připojených produktů ke zlepšení účinnosti nových produktů a služeb za pomocí produktové telemetrie a názorů a poznatků vašich zákazníků. Řešení pro inovace připojených produktů Microsoft Dynamics 365 porovnává design výrobků z životního cyklu produktu (PLM) s informacemi o použití zákazníky získanými díky Internetu věcí (IoT) a CRM, čímž podporuje změny designu, inženýrství a pomáhá s novými nápady na změny.
Umožněte pomocí IoT úžasné věci jako například připojená auta, nové mobility služby a vozidla s autonomním řízením. Microsoft Dynamics 365 je jádrem transformace v automobilovém průmyslu a jako důvěryhodný technologický partner dokáže poskytovat služby v globálním měřítku a bezpečnost potřebnou pro vytvoření inovativní platformy propojené s auty a jinými mobilními službami.
Poskytněte spotřebitelům bohatou a konkrétně zaměřenou zákaznickou zkušenost a služby. Microsoft Dynamics 365 řešení umožňuje výrobcům dodávat transformativní zákaznické zkušenosti s využitím moderních technologických inovací jako je IoT, Big Data, social, cloud, mobilita a intuitivní uživatelské rozhraní.
Poskytujte lepší a rychlejší diagnostiku a řešení problémů u vašich zákazníků. Microsoft Dynamics 365 nabízí flexibilní, výkonné a škálovatelné úložiště a platformu pro zpracování velkého objemu komplexních a strukturovaných dat. Předpřipravené prostředí poskytuje nekonečné úložiště a zpracovací schopnosti jako je indexování, zpracování a vizualizace geologických, geografických a lékařských dat.

Microsoft Dynamics 365 případové studie
Bezpečné systémy a spolehlivá řešení pro zákazníka: společnost Assa Abloy a Microsoft Dynamics AX

Díky použití HoloLens společnosti Microsoft může 24,000+ servisních techniků Thyssenkrupp vizualizovat a identifikovat problémy s výtahy. Mají k dispozici vzdálený a hands-free přístup k technickým a odborným informacím, což vše vede k významným úsporám času a stresu.