Microsoft Flow


Microsoft Flow je produkt, který vám pomůže nastavit automatizované pracovní postupy mezi vašimi oblíbenými aplikacemi a službami, abyste mohli synchronizovat soubory, dostávat oznámení, shromažďovat data a využívat další možnosti. Microsoft Flow aktuálně nabízí podporu mnoha desítek služeb, které můžete propojit a automatizovat pomocí jednoduchých pravidel. Do těch můžete vkládat také doplňkové podmínky, řetězené události reakce nebo dokonce opakované smyčky s podmínkou. Mohou tak vznikat také složité diagramy akcí – flow, která vám pomůžou zautomatizovat firemní procesy.

Microsoft Flow obsahují předpřipravené šablony, ze kterých můžete při tvorbě vlastních flow vycházet. Můžete díky nim získat rychlý přehled o tom, co je možné a jak vám může Microsoft Flow pomáhat při vaší práci i v osobním životě. Každá šablona má svůj konkrétní účel, například poslání textové zprávy, když vám pošle e-mail váš nadřízený, přidání potenciálních zákazníků z Twitteru do Dynamics 365 nebo zálohování souborů. Tyto šablony jsou jen špičkou ledovce a jsou určené k tomu, aby vás inspirovali k vytváření toků, které jsou přizpůsobené přesně pro postupy, které potřebujete.

Díky mobilní aplikaci Microsoft Flow pro iOS nebo Android můžete jediným klepnutím na tlačítko získávat oznámení, spravovat toky nebo aktivovat toky, které se spouštějí ručně. Microsoft Flow mohou pracovat také s lokálními místními daty. Zabezpečeně je můžete připojit k ke cloudovým službám a vašim flow, abyste mohli na maximum využít data, která už máte k dispozici. Integrované zásady ochrany před únikem informací přitom znemožní, aby důvěrné osobní údaje opustily vaši společnost.

Moduly a funkce

Vytvoření Flow ze šablony

Na domovské stránce si můžete zobrazit seznam mnoha desítek dostupných šablon Flow. Můžete v něm snadno filtrovat a prohledávat dle vybraných kategorií. Například si můžete dohledání vhodné šablony zjednodušit vybráním kategorie využití pro E-mail, Produktivitu, Oznámení, Shromažďování dat nebo Sociální média. Vyberte si vhodnou šablonu a vytvořte si z ní Flow. Například tu, která zašle zprávu Slack vždy, když vám ve službě Office 365 přijde e-mail od vašeho nadřízeného.

Vytvoření Flow od začátku

Šablony jsou nejrychlejší způsob, jak vytvořit Flow. Nabízejí připravená řešení pro běžné scénáře. Ale vytvoření Flow úplně od začátku bez šablony je také snadné. Zvolte si výchozí bod pro Flow - co se má stát, aby se automatizovaně spustilo. Zvolte si aplikaci nebo službu a událost, která bude spouštěcí. Například to může být dohledání jména vaší společnosti v sociální síti Twitter. Následnou akcí pak může být zapsání vybraných údajů z nalezených tweetů do excelového souboru.

Schvalování ve Flow

Ve svém Flow můžete vytvořit schvalovací proces. Například při vytvoření nové položky v listu SharePointu bude vygenerovaná žádost o schválení vytvořená v Microsoft Office 365 Outlook.

Notifikace na mobil generovaná ve Flow

Flow mohou obsahovat notifikace pro uživatele na jejich mobilní zařízení s platformou iOS nebo Android. Například upozornění na příchozí mail od nadřízeného.

Sledování průběhu Flow

Budete mít přehled, kolikrát bylo každé Flow úspěšné dnes, včera a předchozí dny. A můžete si zobrazit podrobnosti o každém jednom běhu.

Flow na mobilních zařízeních

Vaše Flow budete mít vždy po ruce na mobilních zařízeních.

Technologie

Vše propojte s tím, co již máte. Můžete rychle vytvářet aplikace s daty, která již máte, místně nebo v cloudu. Připravených datových zdrojů je mnoho desítek. Například:

 • sharepointSharePoint Online

 • Dynamics 365Dynamics 365

 • office-365
  Office 365

 • onedrive
  OneDrive

 • dropbox
  DropBox

 •  salesforce
  Salesforce

 • azure
  Azure

 • excel
  Excel

 • slack
  Slack

 • sql_server
  SQL Server

 • office365
  Microsoft Outlook

 • gateway_img
  Brána dat