AutoCont CZ a.s. je společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií (ICT) úspěšně působí přes 25 let. Z původního výrobce PC a prodejce výpočetní techniky se společnost rozvinula v jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů ICT v ČR. AutoCont CZ a.s. je jednou z mála společností v oboru, která může portfoliem nabízených produktů a služeb výrazně oslovit zákazníky, jak ze segmentu malých a středních firem, tak ze segmentu velkých firem, finančních institucí a státní správy – níže jsou uvedeny hlavní oblasti nabídky.
AutoCont CZ a.s. je součástí českého soukromého holdingu AutoCont Holding a.s., do kterého dále patří například společnosti AutoCont Online, SIL Servis Partner a CAD Studio v České republice nebo AutoCont SK na Slovensku.

0
let na trhu a partnerství s Microsoft
Více než
0
zaměstnanců
Více než
0
mil. Kč obratu
Celosvětově v
TOP 100
největších partnerů Microsoft

IT Infrastruktura

Problematika IT infrastruktury je velmi obsáhlá. Začíná u kabelů položených v zemi a naftových generátorů zajišťujících napájení při výpadku. Pokračuje přes výstavbu ekonomicky efektivních datových center a výkonných datových úložišť, návrhy přístupových sítí, virtualizaci aplikací a desktopů, implementaci databázové infrastruktury až po adresářové služby, elektronickou poštu, zajištění bezpečnosti a monitoring a řízení IT. Končí záručním a pozáručním servisem a následnými službami pro podporu a zajištění provozu IT. Ne každý zákazník potřebuje a využije vše. Záleží na velikosti organizace a na jejím zaměření. Důležité však je, že ať potřebuje v této oblasti cokoli, AutoCont to dovede zařídit.

Více: http://www.autocont.cz/portfolio-reseni-a-sluzeb/it-infrastruktura

Podnikové aplikace a řešení

Portfolio AutoContu pro oblast aplikací je velmi široké. Zahrnuje podnikové informační systémy (ERP), systémy pro personalistiku a mzdy (PAM), systémy pro řízení projektů a procesů (EPM) i pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Vše doplňují datové sklady, Business Intelligence, digitalizace, správa a řízení dokumentů, webová a portálová řešení i mobilní aplikace.
Praktické zkušenosti z mnoha projektů vedly také k vytvoření širokého spektra oborových řešení. Hlavní cíl zákazníků je vždy stejný – dosáhnout automatizací procesů vyšší efektivity, úspory nákladů a vyšších výnosů. Úkolem AutoContu je navrhnout optimální cestu a prostředky, a společně se zákazníkem uvést navržené řešení do života.

Více: http://www.autocont.cz/portfolio-reseni-a-sluzeb/podnikove-aplikace-a-reseni

Vývoj softwaru

AutoCont vyvinul a úspěšně nasadil celou řadu vlastních produktů, jako jsou systém pro správu identit, systém pro testování znalostí, systém včasné intervence, systém pro správu datových schránek a mnoho dalších. Vedle toho AutoCont podle požadavků svých zákazníků vyvíjí software pro oblast datových skladů, systémů řízení výroby, informačních portálů, formulářových systémů a rovněž mobilní aplikace.
Zákazník dostává řešení s vysokou přidanou hodnotou, kterou nemůže získat nákupem standardních produktů na trhu. Navíc dokáže AutoCont realizovat i složité integrační projekty zajišťující správnou komunikaci jednotlivých aplikací, větší bezpečnost a lépe spravovatelné prostředí.

Více: http://www.autocont.cz/portfolio-reseni-a-sluzeb/vyvoj-softwaru

Outsourcing a cloud

AutoCont nabízí v oblasti outsourcingu služby od zajištění provozu koncových zařízení, přes outsourcing správy serverů a sítí až po komplexní outsourcing IT infrastruktury a aplikací zákazníka, a to včetně případného převzetí majetku a pracovníků. Provozované služby jsou řízeny a prováděny v souladu se standardy norem ISO/IEC 20000. Díky velkému týmu specialistů je AutoCont schopen garantovat provoz technologií na celém území ČR a SR, a to i v režimu 24/7.
Pro oblast cloudu AutoCont disponuje řešením založeným na využití veřejného, privátního nebo hybridního cloudu. Cloudové služby poskytuje z vlastních datových center v ČR nebo v případě Microsoft cloud služeb z datacenter v zahraničí.

Více: http://www.autocont.cz/portfolio-reseni-a-sluzeb/outsourcing-a-cloud

Integrace a poradenství

Většinu podnikových zákazníků i zákazníků ze státní a veřejné správy dnes nezajímají jednotlivé informační technologie nebo systémy. Logicky očekávají dodávky řešení, které podporují jejich podnikání nebo výkon statní a veřejné správy. Při realizaci takových řešení je obvykle potřeba vybudovat, respektive propojit, více informačních systémů, technologií a dodavatelů a spojit je ve funkční celek, za který pak integrátor odpovídá zákazníkovi.
AutoCont má ambici, schopnosti i zkušenosti tuto roli vůči zákazníkům i ostatním dodavatelům plnit. Nabídka AutoContu proto zahrnuje poradenství v oblasti bezpečnosti a managementu ICT, poradenství ke strategii a rozvoji ICT i celkové podnikové a procesní poradenství.

Více: http://www.autocont.cz/portfolio-reseni-a-sluzeb/integrace-a-poradenstvi