Zdravotnictví


Potřeby zdraví jsou nekonečné, ale vaše zdroje konečné jsou. Microsoft Dynamics 365 vám může pomoci s digitální transformací, se zapojením vašich pacientů či s posílením vašeho týmu. Optimalizujte efektivitu vaší kliniky s Dynamics 365 a transformujte způsob, jakým vaše organizace poskytuje péči vašim pacientům. Dynamics 365 pomáhá léčit jednotlivce i celé komunity po celém světě.

Stažení letáku

Zaujměte své zákazníky (Pacienty)


icon__pillar--engageUmožněte efektivnější přístup k péči, snižte prodlevy spojené s poskytováním péče a udržujte kontakt s pacienty i mimo zdravotnické prostředí. Stále více zdravotnických organizací zjišťuje, že nejběžnější technologie ve zdravotnictví – EHR/EMR (elektronické záznamy zdravotních informací) – nedokáže splnit poptávku pacientů a lékařů v dnešním lékařském prostředí zaměřeném na potřeby pacientů. Tyto řešení jsou vysoce efektivní, co se dokumentace týče, ale nejsou vhodné pro zapojení pacientů do procesů lékařské péče a zlepšování výsledků léčby napříč populacemi.
Microsoft Dynamics 365 doplňuje EHR/ERM systémy a poskytuje pacientům nástroj pro správu a koordinaci péče ve spolupráci s jejich doktorem a dalším personálem. CRM řešení nás přibližuje k realizaci třech hlavních cílů – lepší zkušenost pacientů s lékařskou péčí, zlepšení zdraví celé populace a snížení nákladů.

Otevřete cestu novým způsobům spojení s vašimi pacienty před, během i po jejich spolupráci s ošetřovateli díky platformám a technologiím Dynamics 365.

I když CRM vzniklo jako nástroj pro obchodníky, dnes CRM řešení hraje nepostradatelnou roli i ve zdravotnické péči. Pro porozumění budoucnosti CRM ve zdravotnické péči, je důležité se podívat na to, jak se CRM využívá dnes:
Lékařské doporučení
Zdravotnické organizace používají CRM pro správu procesů lékařského doporučení včetně generace příslušných dokumentů, plánování, zpětné dohledání, záznamů komunikace, automatizace objednávání, připomenutí a následné kontroly, související analýzy a reporty. CRM také usnadňuje správu doporučení tím, že automatizuje workflow a zefektivňuje to, co jinde často ještě spravují manuálně.
Cílený marketing
Pomocí informací o pacientech v CRM řešení mohou zdravotnické organizace oslovit vybrané skupiny s včasnou a relevantní léčbou, edukačními či promo materiály které jsou navrženy tak, aby pomohli pacientovi zlepšit zdravotní stav.

Využijte integrovanou platformu pro efektivní komunikaci s pacienty, řízení a propojení pečovatelů, zlepšete kvalitu a snižte náklady pomocí automatizace a optimalizace.
Virtuální zdraví využívá Office 365 & Skype pro firmy, čímž umožňuje poskytovat lékařskou péči prostřednictvím telemedicíny, telehealth (tj. telezdravotnictví) a skrze spolupráci na dálku. Propojuje pacienty s lékaři a zdravotnickými týmy, které tak mohou poskytovat zdravotnické služby a péči koordinovat.
Možnost vzdáleného monitorování pacienta v kombinaci s Genomikou může dramaticky přeměnit služby, které odvětví zdravotnictví poskytuje svým pacientům. Výzkum trhu ukazuje, že přijetí nových technologií jako jsou, Azure IOT Suite a Cortana Intelligence Suite bude velice rychlé.
Zdravotní pojišťovny využívají CRM řešení pro zasílání pravidelných a cílených oznámení jejich zákazníkům. Stejně tak CRM řešení pomáhá pojišťovatelům najít nové zákazníky. Pojišťovatel může například kontaktovat ty, kteří si zažádali o zaslání informací týkající se určitých programů poté, co si porovnávali cenu na webové stránce porovnávající pojistné služby.
Stejně tak CRM nabízí příležitost proaktivně zapojit pacienty do wellness programů jako je odvykání kouření, program pro hubnutí či adherence k medikamentózní léčbě.
Ve farmaceutickém průmyslu je CRM řešení často používání pro připomenutí opětovného vydání receptu či pro vzdělávání pacientů. Výrobci zařízení určených pro zdravotnictví používají CRM aby usnadnili doktorům správu jejich rozvrhu a plánování operací a pro jednoduché sdílení edukačních materiálů pacientům.

Podpořte své zaměstnance (Zdravotnické týmy)


icon__pillar--empowerZlepšete produktivitu pečovatelského týmu a posilte spolupráci. Platformy Office 365 a Dynamics 365 můžou transformovat způsob jakým zdravotničtí pracovníci plní své úlohy.
S Microsoft Dynamics 365 toho zdravotníci zvládnou udělat mnohem více. Spravování vnitřních záležitostí a procesů? Práce přímo s pacienty? Koordinování aktivit napříč týmy? Ať už je vaše role jakákoliv, Office 365 a Dynamics 365 vám pomohou z vašeho dne vytěžit maximum

Poskytněte pečovatelům a klinickému personálu přístup k informacím a lidem, které potřebují, odkudkoliv.
Využijte integrovanou platformu pro efektivní komunikaci s pacienty, řízení a propojení pečovatelů, zlepšete kvalitu a snižte náklady pomocí automatizace a optimalizace.
Virtuální zdraví využívá Office 365 & Skype pro firmy, čímž umožňuje poskytovat lékařskou péči prostřednictvím telemedicíny, telehealth (tj. telezdravotnictví) a skrze spolupráci na dálku. Propojuje pacienty s lékaři a zdravotnickými týmy, které tak mohou poskytovat zdravotnické služby a péči koordinovat.

Optimalizujte váš provoz


icon__pillar--optimizeVyužívejte data ze všech zdrojů pro získání zásadních poznatků, které zlepší výkon a procesy vaší kliniky.

Potřeba pro ukládání lékařských dat roste neuvěřitelným tempem. Nové a inovativní technologie v oblasti zdravotní péče vytváří více dat než kdy předtím (lékařské obrazy, genomika, Internet věcí, atd). Kapacity řízení, právní závazky, úspory nákladů, ale také nové možnosti cloudu jsou hlavní hnací silou pro rozšíření služeb o cloudová řešení.
Zlepšete výsledky a kvalitu zdravotnických služeb tím, že poskytnete lékařům a pacientům přístup k informacím a umožníte jim je analyzovat, aby se díky poskytnutým informacím mohli snadno rozhodnout v okamžiku, kdy je to potřeba.
Zjednodušte provozní operace a snižte náklady tím, že umožníte vedoucím pracovníkům a klinickým lékařům sdílet informace a analyzovat strukturovaná i nestrukturovaná data tak, aby se díky poskytnutým informacím mohli snadno rozhodnout v okamžiku, kdy je to potřeba.
Umožněte zdravotnickým organizacím poskytovat dnešním pacientům moderní eHealth služby s robustním zabezpečením.

Transformujte svou péči


icon__pillar--transformPřipojte chytrá zařízení do Microsoft Cloudu pro získání poznatků týkajících se léčby pacientů a provozní efektivity.

Využijte integrovanou platformu pro efektivní komunikaci s pacienty, řízení a propojení pečovatelů, zlepšete kvalitu a snižte náklady pomocí automatizace a optimalizace.
Možnost vzdáleného monitorování pacienta v kombinaci s Genomikou může drasticky přeměnit služby, které odvětví zdravotnictví poskytuje svým pacientům. Výzkum trhu ukazuje, že přijetí nových technologií jako jsou, Azure IOT Suite a Cortana Intelligence Suite bude velice rychlé.
Nabídněte schopnost získat prvotní data (raw data) ze sekvenačních přístrojů a vytvořte vysoce kvalitní reporty o zjištěných genomických variantách. Tento způsob zpracování je společný pro mnoho různých genomických aplikací a vyžaduje jak rozsáhlé úložiště a odborné znalosti výpočetního a systémového inženýrství, tak i odborné znalosti bioinformatiky skrz ekosystém partnerů.
Zlepšete výsledky a kvalitu zdravotnických služeb tím, že poskytnete lékařům a pacientům přístup k informacím a umožníte jim je analyzovat, aby se díky poskytnutým informacím mohli snadno rozhodnout v okamžiku, kdy je to potřeba.
Zjednodušte provozní operace a snižte náklady tím, že umožníte vedoucím pracovníkům a klinickým lékařům sdílet informace a analyzovat strukturovaná i nestrukturovaná data tak, aby se díky poskytnutým informacím mohli snadno rozhodnout v okamžiku, kdy je to potřeba.

Microsoft Dynamics 365 případové studie


Silver Chain roste objem zdravotních služeb s Microsoft Dynamics 365

Max Healthcare s aplikací Microsoft Dynamics 365